14 Nisan 2019, Pazar

İş yaşamının idame ettirildiği ofislerde aydınlatma ihtiyacı mekansal özelliklere göre değişmektedir. Şirketlerin ihtiyacı olan aydınlatma ise iki yol ile sağlanır. Bunlardan ilki yapay ışık, diğeri ise yapay ışıktır. Yeşil binaların ve enerji tasarrufunun artırdığı şu günlerde doğal aydınlatma ayrı bir önem taşımaktadır.

Ofislerde aydınlatmadan en üst düzeyde yararlanmak için ofisin mimarisi doğal ışıktan maksimum seviyede yararlanacak şekilde tasarlanmalıdır. Testlere tabi tutularak faydalanılacak doğal ışık gün içinde kullanılacak olan yapay ışık ihtiyacını en az düzeye indirecektir.

Ofis mimarisinin yerleşim şekli ve kullanım şekli aydınlatma sistemini ve ofis için gereken aydınlık seviyesini belirler.

Wone Lighting Ar-Ge uzmanlarına göre aydınlık seviyeleri
• Bekleme Salonları 300 Lux
• Açık Ofisler 750 Lux
• Toplantı Odaları 500 Lux gibi şekillenmelidir.

Aydınlatma tasarımını Wone Lighting nasıl gerçekleştirir?
Wone Lighting Ar-Ge ekibi mevcut mekanınızı belirlemek ile işe başlar. Sahip olunan alanın ölçümleri yapıldıktan sonra Dıalux programı ile aydınlatma armatürleri belirlenir ve en verimli en kaliteli aydınlatma en kısa sürede uygulamaya geçilir.

 

Wone Lighting